دسترسی سریع دانش آموزان به نمونه سوالات مقطع متوسطه

رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
2خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
3خرداد ماه 85 كشوري گروه 1 با جوابدريافت نمونه سوال
4خرداد ماه 85 كشوري گروه 2 با جوابدريافت نمونه سوال
5خرداد ماه 85 كشوري گروه 3 با جوابدريافت نمونه سوال
6ارديبهشت 86 دبيرستان علامهدريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 86 دبيرستان علامهدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفيدريافت نمونه سوال
9خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگراندريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبيرستان علامهدريافت نمونه سوال

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:38  توسط لیلا خلجی | 
دانلود سوالات کنکور اختصاصی زبان

 

آزمون اختصاصی گروه زبان سال 1385

آزمون عمومی گروه زبان سال 1385

کلید گروه آزمایشی زبان سال 1385

 


آزمون اختصاصی گروه زبان سال 1386

کلید گروه آزمایشی زبان سال 1386

 

آزمون عمومی و اختصاصی گروه زبان سال 1387 به همراه پاسخنامه

 

آزمون عمومی و اختصاصی گروه زبان سال 1388 به همراه پاسخنامه

 

آزمون عمومی و اختصاصی گروه زبان سال 1389 به همراه پاسخنامه (گروه A)

 

آزمون عمومی و اختصاصی گروه زبان سال 1390 به همراه پاسخنامه (گروه A)

 

آزمون های زبان عمومی کنکور 1390 تمام رشته ها (به جز گروه زبان) همراه با پاسخ نامه تشریحی

آزمون های عمومی 91 تمام رشته ها و زبان تخصصی رشته زبان همراه با پاسخ نامه

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:29  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - درس 5تا
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:28  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود نمونه سوالات روی عناوین زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 3

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 4

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 5

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 6

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 7

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 8

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 3

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 4

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 5

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 3

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 4

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 4 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 4 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 4 - 3

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:27  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین زیر کلیک کنید 

 

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 1

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 2

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 3

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 4

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 5

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 6

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 7

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 8

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 9

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 10

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 11

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 12

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 13

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 14

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 15

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 16

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 17

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 18

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 19

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 20

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 21

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 22

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 23

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 24

نمونه سوال پایانی پیش دانشگاهی 1- 25

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 26 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 27 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 28 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 29 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 30 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 31 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 32 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 33 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 34 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 35 

نمونه سوال پاياني پيش دانشگاهي 1- 3
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:26  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین زیر کلیک کنید 

نمونه تست پیش 1

نمونه تست پیش 1

نمونه تست پیش 2

نمونه تست پیش 1و2

نمونه تست پیش 1و2

دفترچه سوالات کنکور زبان - اختصاصی سال 89

دفترچه سوالات کنکور زبان - عمومی سال
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:26  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین زیر کلیک کنید 

 

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 1

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 2

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 3

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 4

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 5

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 6

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 7

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 8

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 9

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 10

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 11

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 12

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 13

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 14

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 15

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 16

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 17

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 18

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 19

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 20

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 21

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 22

نمونه سوال پیش دانشگاهی 2 - 23

 

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:25  توسط لیلا خلجی | 
بارم بندی امتحانات سال چهارم متوسطه

بر اساس آخرین تغییرات سیستم آموزشی کشور  به همراه سه نمونه سؤال

 

نوبت اول

نمره

نوبت دوم

نمره

درس اول

5

درس اول

1/25

درس دوم

5

درس دوم

1/25

درس سوم

5

درس سوم

1/25

درس چهارم

5

درس چهارم

1/25

 

 

درس پنجم

3/75

 

 

درس ششم

3/75

 

 

درس هفتم

3/75

 

 

درس هشتم

3/75

جمع

20

جمع

20

 

دانلود سؤالات در قالب  PDF

نمونه سوال 1 سال چهارم متوسطه -- نمونه سوال 2 سال چهارم متوسطه -- نمونه سوال 3 سال چهارم متوسطه

 

دانلود سؤالات در قالب word

نمونه سوال 1 سال چهارم متوسطه --نمونه سوال 2 سال چهارم متوسطه -- نمونه سوال 3 سال چهارم متوسطه

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:24  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود کل نمونه سوالات درس به درس سال سوم متوسطه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

دانلود کل نمونه سوالات درس به درس سوم متوسطه


برای دانلود تکی نمونه سوالات درس به درس سال سوم متوسطه بر روی لینک هر کدام کلیک کنید.

 


نمونه سوال 1 درس اول - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس اول - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس اول - سال سوم متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس دوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس دوم - سال سوم متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های اول و دوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول و دوم - سال سوم متوسطه


نمونه سوال درس سوم - سال سوم متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های اول تا سوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا سوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس های اول تا سوم - سال سوم متوسطه


نمونه سوال 1 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 4 درس چهارم - سال سوم متوسطه


نمونه سوال 1 درس پنجم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس پنجم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس پنجم - سال سوم متوسطه


نمونه سوال 1 درس ششم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس ششم- سال سوم متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های چهارم تا ششم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس های چهارم تا ششم - سال سوم متوسطه

 

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:23  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین زیر کلیک کنید 

 

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 1

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 2

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 3

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 4

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 5

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 6

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 7

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 8

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 9

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 10

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 11

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 12

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 13

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 14

 

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:22  توسط لیلا خلجی | 

دانلود بیش از 240 تست - سوم متوسطه

(زمان دانلود : 30 ثانیه)

دانلود کنید

scroll back to top

 
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:21  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین لیک کنید 

 

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 1

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 2

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 3

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 4

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 5

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 6

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 7

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 8

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 9

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 10

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 11

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 12

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 13

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 14

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 15

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 16

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 17

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 18

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 19

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 20

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 21

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 22

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 23

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 24

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 25

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 26

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 27

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 28

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 29

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 30

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 31

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 32

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 33

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 34

 

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:21  توسط لیلا خلجی | 

نمونه سوالات دوم متوسطه به صورت درس به درس


برای دانلود کل نمونه سوالات درس به درس سال دوم متوسطه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود کل نمونه سوالات درس به درس سال دوم متوسطه (1.34 مگا بایت)

برای دانلود تکی نمونه سوالات درس به درس سال دوم متوسطه روی لینک مربوط به هر درس کلیک کنید.

دانلود سؤالات به صورت درس به درس

 

نمونه سوال شماره 1 درس اول

نمونه سوال شماره 2 درس اول

نمونه سوال شماره 3 درس اول

نمونه سوال شماره 4 درس اول

نمونه سوال شماره 5 درس اول

نمونه سوال شماره 6 درس اول

نمونه سوال شماره 7 درس اول


نمونه سوال درس دوم


نمونه سوال درس های  اول و دوم


نمونه سوال درس سوم

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:18  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین لیک کنید 

 

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 1

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 2

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 3

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 4

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 5

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 6

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 7

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 8

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 9

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 10

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 11

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 12

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 13

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 14

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 15

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 16

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 17

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 18

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 19

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 20

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 21

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 22

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 23

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 24

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 25

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 26

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 27

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 28

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 29

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 30

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 31

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 32

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 33

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 34

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 35

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 36

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 37

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 38

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 39

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 40

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 41

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 42

30 تست پایانی دوم متوسطه

 

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:17  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین لیک کنید 

 

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 1

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 2

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 3

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 4

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 5

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 6

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 7

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 8

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 9

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 10

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 11

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 12

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 13

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 14

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 15

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 16

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 17

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 18

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 19

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 20

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 21

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 22

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 23

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 24

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 25

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 26

 

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:16  توسط لیلا خلجی | 

نمونه سوالات سال اول متوسطه به صورت درس به درس


برای دانلود کل نمونه سوالات درس به درس سال اول متوسطه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود کل نمونه سوالات درس به درس سال اول متوسطه

 

برای دانلود تکی نمونه سوالات درس به درس سال دوم متوسطه روی لینک مربوط به هر درس کلیک کنید.
دانلود سؤالات به صورت درس به درس

 

نمونه سوال 1 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 4 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 5 درس اول - سال اول متوسطه


 

نمونه سوال 1 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 4 درس دوم - سال اول منوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های اول و دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول و دوم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال درس سوم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های اول تا سوم - سال اول متوسطهنمونه سوال 2 درس های اول تا سوم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال درس چهارم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال تستی 1 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 2 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 3 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه


نمونه سوال 1 درس پنجم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 2 درس پنجم - سال اول منوسطه

 

نمونه سوال درس های اول تا پنجم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس ششم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس ششم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 3 درس ششم - سال اول منوسطه

 

نمونه سوال درس هفتم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های اول تا هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا هفتم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال درس هشتم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال 1 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال درس نهم - سال اول متوسطه


نمونه سوال درس های پنجم و نهم - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال میان ترم، فروردین - سال اول متوسطه

 

نمونه سوال Tag Question - سال اول متوسطه


+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:15  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود روی عناوین زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 1

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 2

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 3

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 4

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 5

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 6

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 7

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 8

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 9

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 10

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 11

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 12

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 13

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 14

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 15

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 16

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 17

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 18

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 19

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 20

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 21

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 22

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 23

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 24

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 25

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 26

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 27

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 28

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 29

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 30

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 31

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 32

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 33

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 34

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 35

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 36

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 37

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 38

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 39

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 40

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 41

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 42

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 43

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 44

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 45

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 46

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 47

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 48

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 49

scroll back to top
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:14  توسط لیلا خلجی | 

برای دانلود بر روی عناوین زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 1

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 2

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 3

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 4

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 5

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 6

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 7

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 8

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 9

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 10

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 11

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 12

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 13

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 14

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 15

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 16

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 17

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 18

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 19

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 20

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 21

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 22

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 23

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 24

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 2
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:13  توسط لیلا خلجی | 

دانلود بیش از 500 تست - اول متوسطه

(زمان دانلود : 30 ثانیه)

دانلود کنید

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:13  توسط لیلا خلجی | 

1 A bad thing never dies بادنجان بم آفت ندارد
2 A bad workman quarrels with(blames)his tool نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است
3 A beggar’s purse is bottomless اگر ریگ بیابان در شود چشم گدایان پر نشود
4 A bird in the hand is worth two in the bush سیلی نقد به از حلوای نسیه
5 A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است
6 Absence makes the heart grow found; friends agree but at distance دوری ودوستی
7 A burnt child dreads the fire مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
8 A clear conscience fear no accusation توپاک باش و مدار ای برادرازکس باک
9 Action speaks louder than words دو صد گفته چون نیم کردار نیست
10 Add fuel to the fire

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:10  توسط لیلا خلجی | 
اکثر دانشجویان و دانش آموزان با دیکشنری سروکار دارند. حتما از قیمتهای بالای دیکشنری ها استحضار دارید ! علاوه بر این برای پیدا کردن هر کلمه وقت زیادی صرف میشود !

اما با استفاده از این دو دیکشنری جاوا که بر روی همه گوشیها قابل نصب است میتوانید براحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن کلمه مورد نظر خود را پیدا کنید.

Ariamobile | java dictionry

این دیکشنری ها قابل اجرا بر روی گوشی های جاوا میباشد.

 

دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی  (حجم فايل : ۲.۵ مگابايت)

 دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسی (حجم فايل : ۱.۵ مگابايت)
   پسورد فايل ها : www.ariamobile.net

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:4  توسط لیلا خلجی | 

 

 زبان: فارسی  نویسنده: م.علیخانی
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 80  ناشر: www.englishclub.com
 حجم کتاب: 0.99 مگابایت
توضیحات

این کتاب به آموزش گرامر زبان پرداخته اما از مبتدی تا پیشرفته نیست بلکه کتاب موضوع بندی هست.+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 10:1  توسط لیلا خلجی | 
 زبان: فارسی  نویسنده: حسین ملاحسنی
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 44  ناشر: آی آر پی دی اف
 حجم کتاب: 5.09 مگابایت
توضیحات
450 لغات اصلی تافل از کتاب Essential Words For The Toefl پر کاربرد و مهم زبان انگلیسی به همراه مترادف و ...توجه: نرم افزارهای مورد نیاز برای مطالعه کتابهای را از این قسمت دانلود نمایید.

IE: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

Firefox: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید.
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 9:59  توسط لیلا خلجی | 
 زبان: انگلیسی  نویسنده: نا مشخص
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 35  ناشر: www.TheRomantic.com
 حجم کتاب: 427 کیلوبایتتوجه: نرم افزارهای مورد نیاز برای مطالعه کتابهای را از این قسمت دانلود نمایید.

IE: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

Firefox: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید.
+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 9:58  توسط لیلا خلجی | 
 زبان: فارسی  نویسنده: میثم تقی زاده
 نوع فایل: jar
 تعداد صفحات: -  ناشر: آی آر پی دی اف
 حجم کتاب: 164 کیلوبایت
توضیحات

توجه: نرم افزارهای مورد نیاز برای مطالعه کتابهای را از این قسمت دانلود نمایید.

IE: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

Firefox: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید.

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 9:56  توسط لیلا خلجی | 

13298288961 آموزش صحیح نوشتن حروف انگلیسی Tracing ABC v1.3.3 Full

نرم افزار بسیار مفید و کاربردی می باشد که به وسیله آن می توانید نحوه صحیح رایتینگ (نوشتن ) را به کودکان و کسانی که به تازگی شروع به یادگیری انگلیسی کردن آموزش دهید . همچنین این نرم افزار آموزشی که به صورت بازی طراحی شده است که جذابیت بالایی برای کودکان داشته باشد و در عین حال که سرگرم شوند از نکات آموزشی آن بهره مند خواهند شد .

+ نوشته شده در  91/08/29ساعت 9:52  توسط لیلا خلجی | 

امواج مغزی انسان در حالت خواب با حالت بیداری تفاوت می کند. وقتی انسان خواب است امواج مغزی او شکل خاصی می گیرند و به همین دلیل انسان خوابیده فقط آن امواج را می شناسد و با آن امواج واکنش های بدن خود را تنظیم می کند.حال تصور کنید که یک دوره کامل آموزش انگلیسی به صورت صوتی (و به شکل آموزش زبان مادری یعنی ابتدا درس به فارسی تشریح و سپس به زبان انگلیسی ارائه شود.) حاوی بیش از چهل ساعت آموزش با امواج مغزی حالت خواب مدوله شود. یعنی به اصطلاح مهندسی مخابرات پوش امواج مغزی اصوات آموزشی باشند. در این حالت مغز ضمن پذیرش امواج خواب عمیق ، امواج ضمیمه و پوش آن را نیز بدون مقاومت می پذیرد و آنها را به درونی ترین لایه های خود راه می دهد. اکنون فرض کنید با تکنیک ‌binaural صداهای آموزشی فضایی شوند. یعنی به شکلی درآیند که تمام محفظه اسکلت درون مغز را به سلطه خود درآورند و فرد خوابیده احساس کند که به جای یک صدای بیرونی از درون فضای سرش صداها بیرون می آیند (یعنی درست حالتی که انسان وقتی با خودش حرف می زند و گفتگوی درونی روزانه خود را شکل می دهد

آموزش زبان انگلیسی در خواب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  91/08/28ساعت 14:22  توسط لیلا خلجی | 
بيش از صد روش يادگيري سريع زبان انگليسي براي شما آماده شده است كه در اين قسمت 20 عدد آمده است.
به ياد داشته باشيد ميان بر در يادگيري انگليسي وجود ندارد. به هر حال بايد لغات را ياد گرفت ، گرامر را تمرين كرد و بتوان صحيح صحبت كرد. اين روش ها فقط انجام آن مراحل يادگيري را آسان‌تر خواهد كرد.  :)

1-  وقتي كلمه تازه مي‌آموزيد تمام مشتقات آن را نيز ياد بگيريد يعني وقتي Beautiful  را كه صفت است آموختيد، Beauty  و Beautifully را نيز در كنارش بياموزيد.

2-  سعي كنيد بيشتر در محيطي باشيد كه زبان انگليسي به كار مي‌رود ( راديو، تلويزيون و اينترنت ...)  اين گونه انگليسي بيشتر در ضمير ناخودآگاهتان نفوذ خواهد كرد و يادگيري آن بسيار آسان تر خواهد بود چون همه چيز آشنا به نظر مي‌رسد.

3- هر روز تمرين كنيد. براي خود برنامه مطالعه بريزيد و طبق آن پيش برويد.

4-  اصطلاحات يا همان Idiom ها سخت ترين موارد براي يادگيري در زبان انگليسي مي‌باشند. از آنها نترسيد و تلاش كنيد تا مي توانيد در مكالمات از اصطلاحات استفاده كنيد تا انگليسي تان جذاب تر و طبيعي تر باشد.

5-  خانواده و دوستان خود را از برنامه اي كه ريخته ايد مطلع سازيد و از آنها بخواهيد تا شما را در اجراي برنامه كمك كنند و يا حداقل در آن اختلال ايجاد نكنند!

6-  انگليسي كه در اكثر كتاب‌ها آموزش داده شده است با انگليسي كه مردم به طور روزمره استفاده مي‌كنند متفاوت است. براي يادگيري نوع غيررسمي زبان انگليسي به تماشاي فيلم بنشينيد.

7-  روي هر چهار مهارت پايه اي reading , listening, writing, speaking   كار كنيد. همه ي اين مهارت ها مهم هستند و اگر مي‌خواهيد  زبان انگليسي خود را تقويت كنيد بايد بر همه ي اين مهارت ها مسلط باشيد.

8-  از يك ديكشنري انگليسي به انگليسي استفاده كنيد زيرا يكي از بهترين روش ها براي جلوگيري از ترجمه در ذهن همين كار مي‌باشد.

9- ليست كلماتي كه ياد مي‌گيريد را در دفترچه اي يادداشت كنيد و با خود همراه داشته باشيد و مدام مرور كنيد. سعي كنيد كلمات را چند بار در مكالماتتان بكار ببريد.    افرادي كه نمي‌خواهند دائم دفترچه اي را همراه خود داشته باشند از برنامه فلش كارت هاي هوشمند Anki  از اين سايت مي‌توانند براي موبايل اندرويد و يا آيفون خود استفاده كنند. اين برنامه بر روي كامپيوتر نيز قابل اجرا است و مهمترين ويژگي آن sync شدن است.

10-  از ساعت بيولوژيك بدن خود استفاده كنيد و بهترين زمان براي مطالعه خود را بدانيد. يعني اگر شب ها بهتر ياد مي‌گيريد سعي كنيد برنامه آموزشي خود را براي شب ها قرار دهيد.

11-  اين نكته را فراموش نكنيد كه اگر كلمه يا نكته اي را با مثال بياموزيد خيلي موثر تر خواهد بود.

12-  ببينيد كدام روش‌ها براي شما بيشتر كارساز است و بعد سعي كنيد از همان روش ها بيشتر استفاده كنيد تا نتيچه بهتر بگيريد.

13-  مطالب و روزنامه هاي انگليسي زبان را بخوانيد. نگران متوجه نشدن  همه لغات يا مفهوم ها نباشيد. به تدريج دركتان بالا خواهد رفت و حتي بدون اينكه به ديكشنري مراجعه كنيد نيز خواهيد توانست معاني را حدس بزنيد.

14-  اعتماد به نفس خود را حفظ كرده و از اشتباه كردن نترسيد. حتما شما نيز با مشكلاتي در انگليسي مواجه هستيد كه شايد خودتان از آنها غافل باشيد كه در اين صورت تنها راه تصحيح آن اشتباهات اين مي باشد كه صحبت كنيد و از انگليسي خود تا مي توانيد استفاده كنيد تا ديگران بتوانند اشتباهات شما را تصحيح كنند.

15-   كلمات ريشه را بياموزيد. اين كلمات به شما كمك مي‌كنند تا معني خيلي كلمات ديگر را بياموزيد. Min به عنوان مثال به معني كوچك مي باشد و در خيلي كلمات ديگر به كار رفته است.

16-  پيشوند ها و پسوند ها را بياموزيد تا يادگيري لغات جديد برايتان راحت تر باشد.

17-  اصلا در ذهن خود ترجمه نكنيد. فارسي و انگليسي دو زبان متفاوت مي‌باشند كه در بيشتر موارد ترجمه لغت به لغت باعث اشتباهات فراوان خواهد بود. در ضمن سرعت يادگيري و مكالمه و درك شما را پايين خواهد برد.

18-  بهترين و طبيعي‌ترين راه يادگيري گرامر زبان انگليسي استفاده از آن در مكالمات است.

19-  به ياد داشته باشيد كه انگليسي را نمي‌توان از روي يك كتاب ياد گرفت. مانند رانندگي ، انگليسي را نيز بايد به كار برد تا آموخت.

20-  يك قانون ساده: هر چقدر مي‌توانيد از هر مقدار انگليسي كه ياد گرفته ايد استفاده كنيد، اين اصلي ترين راه پيشرفت در يادگيري زبان انگليسي مي‌باشد :)
+ نوشته شده در  91/08/28ساعت 14:17  توسط لیلا خلجی |